ΑΝΩΔΥΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΘΡΟ-ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΝΩΔΥΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΘΡΟ-ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Στο ιατρείο και την κλινική πραγματοποιείται ανώδυνα και χωρίς αιμορραγίες ο ενδοσκοπικός έλεγχος της ουρήθρας, του προστάτη και της ουροδόχου κύστης με το πιο σύγχρονο εύκαμπτο κυστεοσκόπιο του οίκου Olympus Ιαπωνίας, που διακρίνεται από τη μικρή διάμετρο και το ατραυματικό άκρο Evolutiontip.
Ο άνδρας δεν αναφέρει καθόλου πόνο, δεν χρειάζεται να διακόψει τυχόν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα, ενώ η εξέταση γίνεται σε ύπτια θέση με εφαρμογή τοπικά στην ουρήθρα αναισθητικής γέλης ξυλοκαΐνης.

Η εξέταση προβάλλεται σε υψηλής ανάλυσης οθόνη και καταγράφεται σε αποθηκευτικό μέσο, την οποία ο ασθενής κρατάει στο αρχείο του σε ψηφιακή μορφή.
Η εξέταση ενδείκνυται σε περιπτώσεις αιματουρίας, δυσουρίας, εμμένουσας αιμοσπερμίας, προστατικών ενοχλημάτων, ουρηθρικού άλγους, ακράτειας κλπ, για διαπίστωση πιθανού στενώματος ουρήθρας, σύγκλεισης αυχένα ουροδόχου κύστης, θηλωμάτων και γενικότερα νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστης, φλεγμονών του προστάτη και της ουροδόχου κύστης κ.ά.

28 Μαρτίου 2017