Ιατρείο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

  • Σπιρομέτρηση πριν και μετά βρογχοδιαστολή
  • Καμπύλη ροής-όγκου
  • Στατικοί και δυναμικοί όγκοι
  • Αντιστάσεις αεραγωγών
  • Οξυμετρία
  • Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών
  • Διατασιμότητα
  • Μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα σε καπνιστές
  • Καταγραφή νυκτερινής οξυμετρίας για διαταραχές ύπνου
  • Αλλεργικές δοκιμασίες

 

Συνεργαζόμενα ταμεία

Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ)
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
ΟΠΑΔ
ΕΥΔΑΠ
ΟΤΕ
ΤΣΑΥ
ΕΔΟΕΑΠ

1 Φεβρουαρίου 2017