ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Πνευμονική βλάβη προκαλούμενη από τη μηχανική αναπνοήA. Σακελλαρόπoυλoς, B. Tσoυκαλά, N. Λώλης

MEΘ-KKA, N.N.Θ.A «H Σωτηρία»

INFO RESPIRATORY Tεύχος 24 Oκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002

 

 

  1. Τι νεότερο στη θεραπεία του άσθματος

Τσαρουχά Α., Τσιμπούκης Σ., Τσουκαλά Β., Παπανδρέου Ε., Αράπης Ι., Παυλάκου Γ.

Πνεύμων, Τόμος 19, Τεύψος 1β, Μάρτιος 2006

 

  1. Ογκοπρωτεΐνη p53 και πυκνότητα μικρών αγγείων στον επιφανειακό ουροθηλιακό καρκίνο της ουροδόχου κύστης: διερεύνηση της έκφρασης, συσχέτισης και προγνωστικής αξίας τους

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Ανδρέας Χ. Λάζαρης3, Ευθύμιος Χαμηλός1, Γεώργιος Ταμβάκος1, Βασιλική Τσουκαλά3, Ιωάννα Γκικόντη2, Κωνσταντίνος Μανίκας1, Ιωάννης Καστριώτης4, Φραγκίσκος Σοφράς4

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 152

  1. Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην έκφραση του HIF-1α και τη μιτωτική δραστηριότητα στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Ανδρέας Χ. Λάζαρης3, Κωνσταντίνος Μανίκας1, Ιωάννης Γκερζελής1, Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης1, Βασιλική Τσουκαλά3, Ιωάννα Γκικόντη2, Φραγκίσκος Σοφράς4, Ιωάννης Καστριώτης4

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 153

 

  1. Παρουσίαση ασυνήθους περίπτωσης καρκίνου προστάτου με μονήρη μεταστατική πνευμονική εστία

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Βασιλική Τσουκαλά2, Ελένη Παπανδρέου2, Kωνσταντίνος Μανίκας1, Γεωργία Παυλάκου2, Ουρανία Αναγνωστοπούλου2

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 192

27 Απριλίου 2017

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ