Διορθικό Υπερηχογράφημα

Το Διορθικό Υπερηχογράφημα γίνεται δια μέσου του ορθού.

Είναι ακίνδυνη και απλή εξέταση του προστάτη αδένα.

Δεν χρειάζεται προετοιμασία, είναι ανώδυνη και δίνει με μεγάλη ακρίβεια πληροφορίες για το μέγεθος του προστάτη αδένα αλλά και για ενδεχόμενες ύποπτες για καρκίνο περιοχές, με βάση την ηχογένεια και την αγγείωση του οργάνου.
Ακόμα, με το διορθικό υπερηχογράφημα και με απλή προετοιμασία γίνεται με απλή μέθη τελείως ανώδυνα η βιοψία του προστάτη αδένα ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει καρκίνος του προστάτη ή όχι σε περιπτώσεις με αυξημένο PSA ή ψηλαφητή σκληρία προστάτη στη δακτυλική εξέταση διαμέσου του ορθού.

28 Μαρτίου 2017