Ειδικά ενδιαφέροντα

  • ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
  • ΧΑΠ
  • ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ
  • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
  • ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
 • Σπιρομέτρηση πριν και μετά βρογχοδιαστολή
 • Καμπύλη ροής-όγκου
 • Στατικοί και δυναμικοί όγκοι
 • Αντιστάσεις αεραγωγών
 • Οξυμετρία
 • Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών
 • Διατασιμότητα
 • Μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα σε καπνιστές
 • Καταγραφή νυκτερινής οξυμετρίας για διαταραχές ύπνου
 • Αλλεργικές δοκιμασίες

 

 

 

 

28 Μαρτίου 2017