ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
 • ΧΑΠ
 • ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
 • ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
 • Σπιρομέτρηση πριν και μετά βρογχοδιαστολή
 • Καμπύλη ροής-όγκου
 • Στατικοί και δυναμικοί όγκοι
 • Αντιστάσεις αεραγωγών
 • Οξυμετρία
 • Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών
 • Διατασιμότητα
 • Μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα σε καπνιστές
 • Καταγραφή νυκτερινής οξυμετρίας για διαταραχές ύπνου
 • Αλλεργικές δοκιμασίες
28 Μαρτίου 2017