ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Ο καπνιστής θα πρέπει να ζητήσει την κατανόηση και υποστήριξη των οικείων του. Από την πλευρά του ιατρού θα πρέπει να παρέχεται συμβουλευτική και φαρμακευτική θεραπεία. Ως φάρμακα πρώτης γραμμης χρησιμοποιούνται τα παράγωγα νικοτίνης και η υδροχλωρική βουπροπιόνη. Στη χώρα μας κυκλοφορούν τα αυτοκόλλητα νικοτίνης, τσίχλες νικοτίνης και φάρμακα από του στόματος, όμως η αποτελεσματικότητα όλων των παρεμβάσεων αξιολογείται μέσω ενός προγράμματος συστηματικής παρακολούθησης από τον ιατρό.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ
Επιλέγεται η ενίσχυση των κινήτρων διακοπής του καπνίσματος με βάση τη σπουδαιότητα που έχει για τον ίδιο η διακοπή του καπνίσματος, υπενθυμίζονται οι κίνδυνοι από το κάπνισμα και τα οφέλη από τη διακοπή του και αναγνωρίζονται τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την προσπάθεια. Επίσης τονίζεται στον καπνιστή ότι η διακοπή μπορεί να επιτευχθεί μετά από πολλές προσπάθειες και ποτέ μια προσπάθεια δεν θα πρέπει να είναι η τελευταία.
Η παρέμβαση του ιατρού πρέπει να είναι υποστηρικτική, να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό πολλών συναντήσεων και να επιβραβεύει τον καπνιστή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι καπνιστές οι οποίοι επιχειρούν να διακόψουν το κάπνισμα από μόνοι τους πετυχαίνουν το στόχο τους για μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής σε ποσοστό 3-7%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται καθώς προστίθενται τα θεραπευτικά μέσα που διαθέτουμε και φτάνει το 15%-30%. Η υψηλότερη συχνότητα επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος παρατηρήθηκε σε συναντήσεις χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των 10 λεπτών, για διάστημα άνω των 8 εβδομάδων και αριθμό συναντήσεων από 4-7 για το σύνολο του χρόνου παρέμβασης. Τα παράγωγα νικοτίνης βοηθούν στην προσπάθεια επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος. Ο συνδυασμός αυτοκόλλητου και τσίχλας νικοτίνης είναι ασφαλής και περισσότερο αποτελεσματικός από καθένα χωριστά. Η βουπροπιόνη, τέλος, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά σημαντικά στη διακοπή του καπνίσματος.

27 Απριλίου 2017