ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρακολούθηση διεθνών συνεδρίωνσεμιναρίων

 • EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONGRESS 2003 VΙENNA
 • EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONGRESS 2004, GLASGOW
 • BALKAN UNION OF ONCOLOGY 2004, SERBIA MONTENEGRO
 • 6th INTERNATIONAL CONULTATION ON NEW DEVELOPMENTS IN PROSTAΤE , CANCER AND PROSTATE DISEASES, JUNE 24-27, PARIS, FRANCE
 • THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TUMOR MICROENVIRONMENT PROGRESSION, THERAPY AND PREVENTION 12-16-10-2004,PRAGUE,CZECH REPUBLIC

 

Παρακολούθηση ελληνικών συνεδρίων – σεμιναρίων – ημερίδων

 • 6th STATE-OF-THE –ART 2002 με διεθνή συμμετοχή
 • 7ο ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Νοέμβριος 2002
 • 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δεκέμβριος 2003

Παρακολούθηση των εξής μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων στο 12ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 • Σύγχρονα νοσηλευτικά θέματα
 • Φυματίωση από τη θεωρία στην κλινική πράξη
 • Κλινική αξιολόγηση των συμπτωμάτων του αναπνευστικού ασθενους
 • Χημειοθεραπεία καρκίνου πνευμονα
 • Εργοσπιρομετρία
 • Νοσήματα υπεζωκότα
 • 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ   Νοέμβριος 2003
 • ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ   ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΧΑΠ Μάιος 2003
 • 20ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μάιος 2003
 • ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Απρίλιος 2003
 • 7th STATE-OF-GHE-ART 2003
 • 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Απρίλιος 2003
 • 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πάτρα Δεκέμβριος 2004
 • ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Πάτρα Δεκέμβριος 2004
 • 30ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μάιος 2004
 • 12ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ Απρίλιος 2004
 • 8th STATE-OF-THE-ART 2004
 • 9th STATE-OF-THE-ART 2005
 • 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2005 Θεσσαλονίκη
 • 2ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάιος 2005 Ναύπλιο
 • 10ο ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Νοέμβριος 2005
 • 14ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Απρίλιος 2006
 • 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2006
 • 22ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τι νεώτερο στην Πνευμονολογία 2006 Μάρτιος 2006
 • 10th STATE-OF-THE-ART 2006
27 Απριλίου 2017