ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

Η διακοπή της αναπνοής για διάστημα μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του ύπνου ορίζεται ως άπνοια. Με την απώλεια της φυσιολογικής αναπνοής μειώνεται το οξυγόνο στο αίμα με αποτέλεσμα να διεγείρεται ο εγκέφαλος και να διακόπτει τον βαθύ ύπνο προκειμένου να επανέλθει ο τόνος των μυών και να επιτραπεί εκ νέου η αναπνοή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταργείται η ρυθμιστική λειτουργία του βαθέως ύπνου.

Η Υπνική Άπνοια ενοχοποιείται για μια σειρά από καρδιαγγειακά προβλήματα, όπως αρρυθμίες και εμμένουσα υπέρταση. Αφορά όλες τις ηλικίες αλλά η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου υπολογίζεται σε 20-25% των ανδρών και 16-20% των γυναικών ηλικίας 40 έως 70 ετών. Ως αιτιολογικοί παράγοντες έχουν αναφερθεί η παχυσαρκία, διάφορα νευρομυικά νοσήματα, το φύλλο [οι άνδρες περισσότερο], η ηλικία, η λήψη αλκοόλ, τα υπνωτικά φάρμακα, το κάπνισμα, η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, ο υποθυροειδισμός και διάφορες ανατομικές ανωμαλίες του ρινοφάρυγγα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τι είναι οι αεραγωγοί;

Οι πνεύμονες διαθέτουν εκατοντάδες σωληνοειδείς σχηματισμούς (αεραγωγοί), που φυσιολογικά αποκτούν μικρότερη διάμετρο όσο πορεύονται περιφερικότερα. Οι αεραγωγοί με τις αναπνευστικές κινήσεις μεταφέρουν τον αέρα εντός (εισπνοή) και εκτός των πνευμόνων (εκπνοή).

Τι είναι άσθμα;

Στα παιδιά με άσθμα οι αεραγωγοί στενεύουν με αποτέλεσμα ο αέρας να εισέρχεται και να εξέρχεται από τους πνεύμονες δυσκολότερα. Η στένωση των αεραγωγών αναστρέφεται με την κατάλληλη θεραπεία.

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ CO ΣΕ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Πνευμονική βλάβη προκαλούμενη από τη μηχανική αναπνοήA. Σακελλαρόπoυλoς, B. Tσoυκαλά, N. Λώλης

MEΘ-KKA, N.N.Θ.A «H Σωτηρία»

INFO RESPIRATORY Tεύχος 24 Oκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002

 

 

  1. Τι νεότερο στη θεραπεία του άσθματος

Τσαρουχά Α., Τσιμπούκης Σ., Τσουκαλά Β., Παπανδρέου Ε., Αράπης Ι., Παυλάκου Γ.

Πνεύμων, Τόμος 19, Τεύψος 1β, Μάρτιος 2006

 

  1. Ογκοπρωτεΐνη p53 και πυκνότητα μικρών αγγείων στον επιφανειακό ουροθηλιακό καρκίνο της ουροδόχου κύστης: διερεύνηση της έκφρασης, συσχέτισης και προγνωστικής αξίας τους

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Ανδρέας Χ. Λάζαρης3, Ευθύμιος Χαμηλός1, Γεώργιος Ταμβάκος1, Βασιλική Τσουκαλά3, Ιωάννα Γκικόντη2, Κωνσταντίνος Μανίκας1, Ιωάννης Καστριώτης4, Φραγκίσκος Σοφράς4

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 152

  1. Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην έκφραση του HIF-1α και τη μιτωτική δραστηριότητα στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Ανδρέας Χ. Λάζαρης3, Κωνσταντίνος Μανίκας1, Ιωάννης Γκερζελής1, Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης1, Βασιλική Τσουκαλά3, Ιωάννα Γκικόντη2, Φραγκίσκος Σοφράς4, Ιωάννης Καστριώτης4

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 153

 

  1. Παρουσίαση ασυνήθους περίπτωσης καρκίνου προστάτου με μονήρη μεταστατική πνευμονική εστία

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Βασιλική Τσουκαλά2, Ελένη Παπανδρέου2, Kωνσταντίνος Μανίκας1, Γεωργία Παυλάκου2, Ουρανία Αναγνωστοπούλου2

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 192

27 Απριλίου 2017

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ – Καρδιοαναπνευστικά Προβλήματα και Επίδραση Στη Σεξουαλική Ζωή

Τα τελευταία χρόνια μεγάλη σημασία έχει δοθεί στις διαταραχές του ύπνου και συγκεκριμένα στο Σύνδρομο Άπνοιας κατά τον Ύπνο. Πιο ειδικά, η διακοπή της αναπνοής για διάστημα μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του ύπνου ορίζεται ως άπνοια. Με την απώλεια της φυσιολογικής αναπνοής μειώνεται το οξυγόνο στο αίμα με αποτέλεσμα να διεγείρεται ο εγκέφαλος και να διακόπτει τον βαθύ ύπνο προκειμένου να επανέλθει ο τόνος των μυών και να επιτραπεί

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Ο καπνιστής θα πρέπει να ζητήσει την κατανόηση και υποστήριξη των οικείων του. Από την πλευρά του ιατρού θα πρέπει να παρέχεται συμβουλευτική και φαρμακευτική θεραπεία. Ως φάρμακα πρώτης γραμμης χρησιμοποιούνται τα παράγωγα νικοτίνης και η υδροχλωρική βουπροπιόνη. Στη χώρα μας κυκλοφορούν τα αυτοκόλλητα νικοτίνης, τσίχλες νικοτίνης και φάρμακα από του στόματος, όμως η αποτελεσματικότητα όλων των παρεμβάσεων αξιολογείται μέσω ενός προγράμματος συστηματικής παρακολούθησης από τον ιατρό.

Διαβάστε Περισσότερα