ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Πνευμονική βλάβη προκαλούμενη από τη μηχανική αναπνοήA. Σακελλαρόπoυλoς, B. Tσoυκαλά, N. Λώλης

MEΘ-KKA, N.N.Θ.A «H Σωτηρία»

INFO RESPIRATORY Tεύχος 24 Oκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002

 

 

 1. Τι νεότερο στη θεραπεία του άσθματος

Τσαρουχά Α., Τσιμπούκης Σ., Τσουκαλά Β., Παπανδρέου Ε., Αράπης Ι., Παυλάκου Γ.

Πνεύμων, Τόμος 19, Τεύψος 1β, Μάρτιος 2006

 

 1. Ογκοπρωτεΐνη p53 και πυκνότητα μικρών αγγείων στον επιφανειακό ουροθηλιακό καρκίνο της ουροδόχου κύστης: διερεύνηση της έκφρασης, συσχέτισης και προγνωστικής αξίας τους

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Ανδρέας Χ. Λάζαρης3, Ευθύμιος Χαμηλός1, Γεώργιος Ταμβάκος1, Βασιλική Τσουκαλά3, Ιωάννα Γκικόντη2, Κωνσταντίνος Μανίκας1, Ιωάννης Καστριώτης4, Φραγκίσκος Σοφράς4

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 152

 1. Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην έκφραση του HIF-1α και τη μιτωτική δραστηριότητα στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Ανδρέας Χ. Λάζαρης3, Κωνσταντίνος Μανίκας1, Ιωάννης Γκερζελής1, Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης1, Βασιλική Τσουκαλά3, Ιωάννα Γκικόντη2, Φραγκίσκος Σοφράς4, Ιωάννης Καστριώτης4

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 153

 

 1. Παρουσίαση ασυνήθους περίπτωσης καρκίνου προστάτου με μονήρη μεταστατική πνευμονική εστία

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Βασιλική Τσουκαλά2, Ελένη Παπανδρέου2, Kωνσταντίνος Μανίκας1, Γεωργία Παυλάκου2, Ουρανία Αναγνωστοπούλου2

ΒΗΜΑΚΛΙΝΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April 2004, page 192

27 Απριλίου 2017

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρακολούθηση διεθνών συνεδρίωνσεμιναρίων

 • EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONGRESS 2003 VΙENNA
 • EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONGRESS 2004, GLASGOW
 • BALKAN UNION OF ONCOLOGY 2004, SERBIA MONTENEGRO
 • 6th INTERNATIONAL CONULTATION ON NEW DEVELOPMENTS IN PROSTAΤE , CANCER AND PROSTATE DISEASES, JUNE 24-27, PARIS, FRANCE
 • THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TUMOR MICROENVIRONMENT PROGRESSION, THERAPY AND PREVENTION 12-16-10-2004,PRAGUE,CZECH REPUBLIC

 

Παρακολούθηση ελληνικών συνεδρίων – σεμιναρίων – ημερίδων

 • 6th STATE-OF-THE –ART 2002 με διεθνή συμμετοχή
 • 7ο ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Νοέμβριος 2002
 • 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δεκέμβριος 2003

Παρακολούθηση των εξής μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων στο 12ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 • Σύγχρονα νοσηλευτικά θέματα
 • Φυματίωση από τη θεωρία στην κλινική πράξη
 • Κλινική αξιολόγηση των συμπτωμάτων του αναπνευστικού ασθενους
 • Χημειοθεραπεία καρκίνου πνευμονα
 • Εργοσπιρομετρία
 • Νοσήματα υπεζωκότα
 • 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ   Νοέμβριος 2003
 • ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ   ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΧΑΠ Μάιος 2003
 • 20ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μάιος 2003
 • ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Απρίλιος 2003
 • 7th STATE-OF-GHE-ART 2003
 • 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Απρίλιος 2003
 • 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πάτρα Δεκέμβριος 2004
 • ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Πάτρα Δεκέμβριος 2004
 • 30ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μάιος 2004
 • 12ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ Απρίλιος 2004
 • 8th STATE-OF-THE-ART 2004
 • 9th STATE-OF-THE-ART 2005
 • 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2005 Θεσσαλονίκη
 • 2ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάιος 2005 Ναύπλιο
 • 10ο ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Νοέμβριος 2005
 • 14ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Απρίλιος 2006
 • 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2006
 • 22ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τι νεώτερο στην Πνευμονολογία 2006 Μάρτιος 2006
 • 10th STATE-OF-THE-ART 2006
 1. Hypoxia-inducible Factor 1α Expression Correlates with Angiogenesis and Unfavorable Prognosis in Bladder Cancer

Vasilios E. Theodoropoulos, Andreas Ch. Lazaris, Fragiskos Sofras, Ioannis Gerzelis, Vasiliki Tsoukala, Ioanna Ghikonti, Konstantinos Manikas, Ioannis Kastriotis

European Urology, Volume 46, Issue 2, August 2004, pages 200-8

 

 1. Evaluation of HIF-1alpha overexpression as a predictor of tumour reccurence and progression in superficial urothelial bladder carcinoma

V.E. Theodoropoulos, A.C. Lazaris, I. Kastriotis, C. Spiliadi, G.E. Theodoropoulos, V. Tsoukala, E. Patsouris, F. Sofras

BJU International, Volume 95, Issue 3, February 2005, pages 425-431

 

 1. Evaluation of neuroendocrine staining and androgen receptor expression in incidental prostatic adenocarcinoma. Prognostic implications.

V.E. Theodoropoulos, A. Tsigka, A. Mihalopoulou, V. Tsoukala, A.C. Lazaris, E. Patsouris, I. Ghikonti

Urology, 2005 Oct;66(4):897-902.

 

 1. Hypoxia and apoptosis with bcl-2 expression in urothelial bladder carcinoma

V.E. Theodoropoulos, A.C. Lazaris, I. Gerzelis, I. Ghikonti, A. Tsigka, V. Tsoukala, F. Sofras, E. Patsouris, I. Kastriotis

Medimond S.r.l. – Monduzzi Editore International Proceedings Division, 

The Third International Conference on “TUMOR MICROENVIRONMENT: PROGRESSION, THERAPY 

AND PREVENTION” 

October 12-16, 2004, Prague, Czech Republic

 

 1. Vascular endothelial growth factor expression in primary superficial bladder cancer and its relationship to p53 nuclear protein accumulation: prognostic implications

Vasilios E. Theodoropoulos, Andreas Ch. Lazaris, Ioannis Gerzelis, Vasiliki Tsoukala, Ioanna Ghikonti, Konstantinos Manikas, Fragiskos Sofras, Ioannis Kastriotis

European Surgical Research, Volume 36, suppl 1, May 2004, page 127

 

 1. A study of the relation between HIF-1α immunoreactivity, Ki-67 labeling and clinical outcome in urothelial bladder carcinoma

Vasilios E. Theodoropoulos, Andreas Ch. Lazaris, Konstantinos Manikas, Ioannis Gerzelis, Vasiliki Tsoukala, Ioanna Ghikonti, Ioannis Kastriotis, Fragiskos Sofras

European Surgical Research, Volume 36, suppl 1, May 2004, page 126

 

 1. The combination of Hif-1α overexpression with p53 protein dysfunction is a marker for an unfavorable prognosis in urothelial bladder carcinoma

Manikas K, Theodoropoulos V, Lazaris A, Tsoukala V, Gerzelis I, Ghikonti I, Sofras F, Kastriotis I

BJU International, Volume 94, suppl 2, October 2004, page 239

 

 1. Apoptosis in urothelial bladder carcinomas and its relation to the expression of caspase 3 and apoptosis regulating proteins bax and bcl-2: prognostic implications

Theodoropoulos V.E.1, Lazaris A.C.3, Ghikonti I.2, Tsoukala V.3, Chamilos E1. Tamvakos G. 1, Aleksandrakis K. 1, Gerzelis J.1, Sofras F.4, Kastriotis J.5

1Departments of Urology and 2Pathology, Agia Olga General Hospital, Athens, Greece, 3Department of Pathology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 4Department of Urology, University General Hospital of Heraklion, Greece, 5Department of Urology, Sismanoglio Hospital, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens Athens, Greece

European Journal of Cancer Supplements, Volume 3, Issue 2, October 2005, Page 252

 

 1. Plasma D- dimer level and stage of primary lung cancer

G.Pavlakou, V.Tsoukala, A.Sakellaropoulos, D.Antoniou, S.Tsimboukis, E.Tsaroucha O.Anagnostopoulou 8th Department of Chest Diseases. Hospital of Chest Diseases, Athens , Greece,

European Respiratory Journal Suppl, 2003

 

 1. The administration of nebulised racemic epinephrine in asthma exacerbations

G.Pavlakou, S,Tsimboukis, D.Antoniou, V.Tsoukala, E.Tsaroucha, M.Palavra, O.Anagnostopoulou 8th ,7th , Hospital of Chest Diseases of Athens, CREECE

European Respiratory Journal Suppl, 2004

 1. Πνευμονική βλάβη προκαλούμενη από τη μηχανική αναπνοή

A. Σακελλαρόπoυλoς, B. Tσoυκαλά, N. Λώλης

MEΘ-KKA, N.N.Θ.A “H Σωτηρία”

INFO RESPIRATORY Tεύχος 24 Oκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002

 

 1. Τι νεότερο στη θεραπεία του άσθματος

Τσαρουχά Α., Τσιμπούκης Σ., Τσουκαλά Β., Παπανδρέου Ε., Αράπης Ι., Παυλάκου Γ.

Πνεύμων, Τόμος 19, Τεύψος 1β, Μάρτιος 2006 

 

 1. Ογκοπρωτεΐνη p53 και πυκνότητα μικρών αγγείων στον επιφανειακό ουροθηλιακό καρκίνο της ουροδόχου κύστης: διερεύνηση της έκφρασης, συσχέτισης και προγνωστικής αξίας τους

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Ανδρέας Χ. Λάζαρης3, Ευθύμιος Χαμηλός1, Γεώργιος Ταμβάκος1, Βασιλική Τσουκαλά3, Ιωάννα Γκικόντη2, Κωνσταντίνος Μανίκας1, Ιωάννης Καστριώτης4, Φραγκίσκος Σοφράς4

ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April  2004, page 152

 

 1. Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην έκφραση του HIF-1α και τη μιτωτική δραστηριότητα στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Ανδρέας Χ. Λάζαρης3, Κωνσταντίνος Μανίκας1, Ιωάννης Γκερζελής1, Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης1, Βασιλική Τσουκαλά3, Ιωάννα Γκικόντη2, Φραγκίσκος Σοφράς4, Ιωάννης Καστριώτης4

ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April  2004, page 153

 

 1. Παρουσίαση ασυνήθους περίπτωσης καρκίνου προστάτου με μονήρη μεταστατική πνευμονική εστία

Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος1, Βασιλική Τσουκαλά2, Ελένη Παπανδρέου2, Kωνσταντίνος Μανίκας1, Γεωργία Παυλάκου2, Ουρανία Αναγνωστοπούλου2

ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY), Volume 3(B), Suppl., April  2004, page 192

Σελίδα υπό κατασκευή…

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΝΩΔΥΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΘΡΟ-ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Στο ιατρείο και την κλινική πραγματοποιείται ανώδυνα και χωρίς αιμορραγίες ο ενδοσκοπικός έλεγχος της ουρήθρας, του προστάτη και της ουροδόχου κύστης με το πιο σύγχρονο εύκαμπτο κυστεοσκόπιο του οίκου Olympus Ιαπωνίας, που διακρίνεται από τη μικρή διάμετρο και το ατραυματικό άκρο Evolutiontip.
Ο άνδρας δεν αναφέρει καθόλου πόνο, δεν χρειάζεται να διακόψει τυχόν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα, ενώ η εξέταση γίνεται σε ύπτια θέση με εφαρμογή τοπικά στην ουρήθρα αναισθητικής γέλης ξυλοκαΐνης.

περισσότερα

Η κυστεοσκόπηση, η οποία γίνεται με τοπική νάρκωση ή ελαφρά μέθη ενδείκνυται στις παρακάτω καταστάσεις

·        Αιματουρία (θηλώματα, καρκίνος της ουροδόχου κύστης, υπερτροφία προστάτη, φλεγμονές προστάτη και κύστης, λιθίαση κλπ)

·        Δυσκολία στην ούρηση (υπερπλασία προστάτη, στενώματα ουρήθρας, σύγκλειση αυχένος ουροδόχου κύστης, κλπ)

·        Συχνουρία ή επιτακτική ούρηση (προβλήματα του προστάτη, λιθίαση, θηλώματα και νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστης, φλεγμονές προστάτη και κύστης κλπ)

·        Διχασμός της δέσμης των ούρων ή διακοπές της ούρησης (στενώματα ουρήθρας, υπερπλασία και φλεγμονές του προστάτη κλπ)

·        Ακράτεια ούρων (βλάβη σφιγκτήρα ουρήθρας, ακράτεια από υπερπλήρωση της  κύστης λόγω υποκυστικού κωλύματος κλπ)

·        Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις (χρονία προστατίτιδα στους άνδρες, λιθίαση, κλπ)

·        Εμμένουσα αιμοσπερμία (προστατίτιδα, μορφώματα προστατικής ουρήθρας, κλπ)

Η έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία πέους μετά από προκλητή στύση με ένεση αγγειοδιασταλτικής ουσίας στο πέος (αλπροσταδίλη) ελέγχει την ακεραιότητα της αρτηριακής παροχής και τη πιθανότητα φλεβικής διαφυγής.

Το Διορθικό Υπερηχογράφημα γίνεται δια μέσου του ορθού.

Είναι ακίνδυνη και απλή εξέταση του προστάτη αδένα.

Δεν χρειάζεται προετοιμασία, είναι ανώδυνη και δίνει με μεγάλη ακρίβεια πληροφορίες για το μέγεθος του προστάτη αδένα αλλά και για ενδεχόμενες ύποπτες για καρκίνο περιοχές, με βάση την ηχογένεια και την αγγείωση του οργάνου.
Ακόμα, με το διορθικό υπερηχογράφημα και με απλή προετοιμασία γίνεται με απλή μέθη τελείως ανώδυνα η βιοψία του προστάτη αδένα ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει καρκίνος του προστάτη ή όχι σε περιπτώσεις με αυξημένο PSA ή ψηλαφητή σκληρία προστάτη στη δακτυλική εξέταση διαμέσου του ορθού.

Σελίδα υπό κατασκευή…