Τι είναι οι αεραγωγοί;

Οι πνεύμονες διαθέτουν εκατοντάδες σωληνοειδείς σχηματισμούς (αεραγωγοί), που φυσιολογικά αποκτούν μικρότερη διάμετρο όσο πορεύονται περιφερικότερα. Οι αεραγωγοί με τις αναπνευστικές κινήσεις μεταφέρουν τον αέρα εντός (εισπνοή) και εκτός των πνευμόνων (εκπνοή).

Τι είναι άσθμα;

Στα παιδιά με άσθμα οι αεραγωγοί στενεύουν με αποτέλεσμα ο αέρας να εισέρχεται και να εξέρχεται από τους πνεύμονες δυσκολότερα. Η στένωση των αεραγωγών αναστρέφεται με την κατάλληλη θεραπεία.
περισσότερα